DSE應試攻略

《DSE應試攻略》由香港青年協會升學規劃中心製作,內容涵蓋DSE各科應試技巧、時間及壓力管理、文憑試重要資訊等。讓同學在升學有更好的準備,迎接DSE挑戰。

 

                             <<DSE應試攻略2016>> (新)
                            <<DSE應試攻略2015>>


 

                             <<DSE應試攻略2014>>                             <<DSE應試攻略2013>>